หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ปิดหน้าต่าง
 
 
ที่ทำการ อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
นายชิงชัย ศิริโวหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
บ้านน้อยสังคมแห่งการมีส่วนร่วม
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมดูแล
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
วัดสว่างศรีบุญเรือง
สถานีอนามัยบ้านโปร่งไผ่
เกษตรกรรม ในตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
www.bannoi.go.th
โทร : 055-992-129
1
2
3
4
5
 
SMART BANNOI ยินดีต้อนรับค่ะ
 
          อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดทำเว็ปไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชน และผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็น ที่รับเรื่องราวสุข - ทุกข์ของ ประชาชน
          นอกจากนี้ อบต.ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ ส่วนท้องถิ่นต่อไป
     
 
 
   
   
ประชาสัมพันธ์ สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เ [ 26 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) [ 8 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
 
ทต.บางกระทุ่ม [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าตาล อบต.ท่าตาล ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้คำปรึกษาเมื่อท้องไม่พร้อม -สายด่วนปรึกษาเอดส์ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.ปลักแรด [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ จัดการด้านขยะมูลฝอย และด้านความเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลบางระกำ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนฯ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยเข้ารับการประเมิน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง นำหินคลุกลงถนน ม.11 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.9 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าทอง ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันการจมน้ำของเด็ก [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลักแรด เผยแพร่แบบสำรวจออนไลน์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชา [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองแขม ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการตามคู่มือประชาชน opdc. [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงพระ ราคากลางโครงาการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 6 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สนามคลี ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงพระ โครงการรถ Mobile พาณิชย์ ..ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ทำความสะอาด เก็บรายละเอียดตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณ โรงเรียนนิคมบางระกำ ๒ (ราษฏ์บำ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ สัญญาเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานดูแลและทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องน้ำ พื้นที่ โดย [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ผลดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (จดหมายข่าว) [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองแขม 4 แอปพลิเคชันที่ควรมี!! ช่วยรับมือโควิด-19 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน ค [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองยุทธศาสตร์และงบประ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 

ผักไฮโดโปรนิก

ขนมทองม้วน ข้าวแตน
                   
 
   
 
วัดหนองไม้ยางดำ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
 
ขอกระจกส่องทาง (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 720  ตอบ 1  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 1373  ตอบ 1  
ขอขอบคุณ....บุคลากรในสังกัด (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 739  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 มี.ค. 2557)    อ่าน 3597  ตอบ 0  
             
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ไฟ้ฟา
  ประปา
  ถนน หนทาง
  โทรศัพท์
  การบริการใน อบต.
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุค [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม ที่ พ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมฯ ที่ พล 0023.5/ว 429 ลว. 3 ส [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการฯ ปี 63 ที่ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 79 
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ป [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
แบบรายงานแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 155 
ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 193 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งว [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 229 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 191 
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรีย [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 81 
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 95 
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกบุคลากรและผู้นำชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
     
 
 
 
 
 
 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 58 


ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 55 


ร่วมกิจกรรม kick off และรับมอบธง ก้าวท้าใจ season ๓ โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย อ [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 56 


ประชุม อปพร. เตรียมความพร้อมตั้งจุดตรวจรองระดับตำบลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ. [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 55 


ตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหก [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 63 


จัดให้มีการตรวจความพร้อมของรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อให้รถทุกคันพร้อมใช้งาน [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 71 


ประชุม และจ่ายเงินให้กับเจ้าของ บ้านที่ได้รับความเสียหายจากลมพัดบ้านพัง เมื่อปี [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 52 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๖ [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 47 


แจ้งประชาสัมพันธ์ในความไม่สะดวก ในการใช้เส้นทางสาย บ้านน้อย - บ้านหนองไม้ยางดำ [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 39 


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้ [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 50 


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผ [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 51 


นำวัสดุสังกะสี มอบให้กับบ้านที่ได้รับความเสียหายจากลมพัดบ้านพัง หมู่ ๗ บ้านคลองไ [ 13 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 40 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 95 


กิจกรรมลอกผักตบชวา / ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองบ้านมุง หมู่ ๘ บ้านคลองแสลงใหม่ [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 66 


ลงพื้นที่ตรวจสอบลมพัดบ้านพัง หมู่ ๗ บ้านคลองไร่ , หมู่ ๘ บ้านคลองแสลงใหม่ เพื่อเ [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 52 


ตรวจสอบโครงการที่กำลังดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ 2 ,12 [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 52 


 
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1657  [ 3 ส.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1656  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.3/ว1634  [ 3 ส.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1651  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กพส. มท 0810.4/ว1655  [ 3 ส.ค. 2564 ]
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1647 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1646  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
 
 


จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ค. 2552
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทร : 055-992-129
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
จำนวนผู้เข้าชม 3,635,258 เริ่มนับ 28 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-129
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10