หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งกำหนดหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในสำนักปลัด [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คำส่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คำส่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คำส่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คำส่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่ง อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ที่ 353/2563 เรื่อง โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คำสั่ง อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ที่ 339/2563 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
การแบ่่งมอบงานและกำหนดหน้าที่่ความรับผิดชอบกองช่าง [ 8 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
คำส่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)