หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564) [ 6 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานฐานะทางการเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) [ 2 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานฐานะทางการเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศผลการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานฐานะทางการเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2