หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2      3