หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


( นายชิงชัย ศิริโวหาร )
ปลัด อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
โทร : 089-5666659
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


( นางอารีย์ จันทร์กลิ่น )
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-5205955


( นางมลทา มั่นคง )
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-2714384


( นางอารีย จันทร์กลิ่น )
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-5205955