ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
ไฟ้ฟา ( 247 )
11.94%
ประปา ( 204 )
9.86%
ถนน หนทาง ( 239 )
11.56%
โทรศัพท์ ( 1360 )
65.76%
การบริการใน อบต. ( 18 )
0.87%